Priser

  • Offentlig regulerte priser i henhold til avtale mellom Legeforeningen og Staten. Utgifter til materiell/utstyr kommer i tillegg.
  • Frikort for egenandel kan benyttes når dette er mottatt fra Helfo.
  • Avbestilling av time må skje senest 24 timer i forveien eller innen kl 12 siste virkedag før helg. Ubenyttet time som ikke er avbestilt innen oppgitt frist, vil bli belastet med egenandel + fakturagebyr.

Telefontid:

Mandag – Torsdag kl 09.00 - 11.00 og kl 13.00 - 14.30

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim